M.P. Jonssons Måleri är ett privatägt svenskt aktiebolag och har sammalagt ca 35 målare.


Bland våra kunder finns bland annat försäkringsbolag, kommuner och bostadsbolag.

Vi gör allt inom måleriet, inne och ute, stort som smått.

Vi tänker på miljön

För oss på M.P. Jonssons Måleri är det självklart att verksamheten har så liten miljöpåverkan som möjligt, både inom och utom företaget. Vi samråder alltid mellan beställare och kunder för att välja miljö- och hälsovänliga produkter. Vår ambition är att våra leverantörer är miljömedvetna. Därför använder vi endast produkter från Alcro* som är Svanen- och Astma och allergiförbundet märkta. Dessa ska både försköna och ge den behandlade ytan lång livslängd, utan negativ miljöpåverkan.


Vi begränsar uppkomsten och sorterar det avfall som uppkommer i det dagliga arbetet. Vi har även en miljötvätt på verkstan som tar hand om färgrester efter avslutat arbete. Färgresterna lämnas sedan in på en miljöstation.

* sedan en längre tid är Alcro kvalitetssäkrat enligt ISO 9001 och miljösäkrat enligt ISO 14001